“ไฟฟ้าหงสา” จัดโครงการ “หงสา มิตรชิดใกล้” แก่โรงเรียนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

“ไฟฟ้าหงสา” จัดโครงการ “หงสา มิตรชิดใกล้” ให้ความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนเฉลิมพระเกียรติ

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 61 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย ผศ.(พิเศษ) ปรีชา วุฒิการณ์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่านและฝ่ายความปลอดภัย ชีวอานามัย และสิ่งแวดล้อมโดย คุณพีรพล นนทแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย ชีวอานามัย และสิ่งแวดล้อม  จัดกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล้” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยมี คุณธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติและคณะครูให้การต้อนรับ และในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มาร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

          สำหรับกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล้” เป็นกิจกรรมที่ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยในโรงเรียน, กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า, มาตรการการควบคุมและกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิต, การควบคุมและติดตามด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการให้ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านโดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที เพื่อสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประชาชน

          การจัดกิจกรรมมีการบรรยายให้ข้อมูลแก่คณะครูและนักเรียนในช่วงเช้าและมีการจัดฐานการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ให้ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมด้วยให้ความรู้และความเข้าใจในการทำงานของเครื่อง AQMS และช่วยกันระดมความคิดเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นต้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 ท่าน