“ไฟฟ้าหงสา” ฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม

 

“ไฟฟ้าหงสา” ฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก

         เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย คุณเบญจมาศ สุรัตนกวีกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฝ่ายการเงินและการบัญชี พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่านและชมรมจิตอาสา บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด  (HPC Volunteer Club )   ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม ที่บ้านปางกอม หมู่ที่ 5 ตำบฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การทาสีที่ทำการศูนย์เรียนรู้ การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณศูนย์เรียนรู้ การเทปูนทำร่องน้ำ การทำความสะอาดโดยรอบศูนย์เรียนรู้ การปูกระเบื้องห้องน้ำ และได้มอบโต๊ะชุดรับแขกจำนวน 2 ชุด

          โดยมี คุณสมพิศ สุวรรณมณี ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอมให้การต้อนรับ และในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแคว คุณสุรชัย ดวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอสองแคว พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของตำบลชนแดน  มาร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

          สำหรับศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่สำคัญของอำเภอสองแคว เป็นแหล่งเรียนรู้ที่รองรับการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งจังหวัดน่านและต่างจังหวัด รวมถึงผู้ศึกษาดูงานจากต่างประเทศ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าทอของศูนย์เรียนรู้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม ก็เป็นที่ยอมรับ เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก และสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสองแควและจังหวัดน่านได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม ได้กลับมาดำเนินการเป็นที่ศึกษาดูงานผู้ที่สนใจได้ดังเช่นเดิม โดยในวันนี้นอกจากชมรมจิตอาสา บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด  ยังมีสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม และชาวบ้านที่มีจิตอาสาของบ้านปางกอม มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกันทั้งหมด จำนวน  60 ท่าน