เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” สัญจรจังหวัดน่าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” สัญจรจังหวัดน่าน

          เครือเจริญโภคภัณฑ์​ ร่วมมือกับ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม “โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง” สัญจรจังหวัดน่าน เปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่กลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษา

          เครือเจริญโภคภัณฑ์​ ร่วมมือกับ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และสำนักกิจการนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรม “โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง” สัญจรจังหวัดน่าน นำโดย อ.มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คุณอรรถวิทย์ ยุทธยศ ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  เครือเจริญโภคภัณฑ์ พาน้องๆ นักศึกษาทุน จากโครงการ “คนน่านไม่ทิ้งกัน” จำนวน 20 คน และ นักศึกษาทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์​  จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนในจังหวัดน่าน อาทิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ โรงเรียนสา โรงเรียนมัธยมป่ากลาง และโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม

         ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่กลับไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเดิมที่สำเร็จการศึกษามา ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด นำความรู้สู่รุ่นน้องเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนพี่และโรงเรียนน้อง นอกจากนั้นยังได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ และที่สำคัญได้เสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกรักบ้าน รักโรงเรียน และมีจิตสาธารณะ  นักศึกษาในโครงการฯ ได้แสดงมุทิตาจิตคารวะคณาจารย์ผู้สอน เยี่ยมเยือนผู้ปกครอง ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้น้องๆ ของแต่ละโรงเรียนอย่างสนุกและอบอุ่นด้วยความสุข