เกษตรกรบ้านพี้เหนือ จ.น่าน เลิกปลูกข้าวโพดหันมาทำสวนผสมผสาน เก็บขายตลาดสีเขียว สร้างรายได้