ชาวบ้านพี้เหนือรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย หลังจากลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด แล้วพัฒนาแหล่งน้ำจนเพียงพอต่อการปลูกพืชผัก

ชาวบ้านพี้เหนือรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย หลังจากลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด แล้วพัฒนาแหล่งน้ำจนเพียงพอต่อการปลูกพืชผัก

ที่บ้านพี้เหนือ หมู่ที่ 4 ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน เกษตรกรเกือบ 40 ราย ร่วมกันทำสวนปลูกผักปลอดภัยนำร่อง หลังจากกลุ่มพลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน ร่วมกับเครือข่าย ได้ส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพด สร้างป่า สร้างฝายชะลอน้ำ จนมีน้ำเพียงพอต่อการทำสวน ปลูกพืชผัก โดยในการเริ่มตัวทำสวนผักปลอดภัยครั้งนี้ ชาวบ้านได้รวมตัวกันปรับพื้นที่ขึ้นแปลง ปลูกพืชผัก ทำปุ๋ยชีวภาพใช้กันเอง ในที่ดินของนายประเสริฐ น้ำพี้ เกษตรกรในหมู่บ้าน ที่ให้พื้นที่ในการรวมกลุ่มกันทำสวนปลอดภัยเพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งจะมีสมาชิกรับผิดชอบรายละ 1 แปลง แต่ละแปลงก็จะมีการติดป้ายชื่อและดูแลเรื่องของการกำจัดวัชพืช การรดน้ำ พรวนดินกันเอง โดยแต่ละแปลงจะมีการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง พริก มะเขือ มะเขือเทศ ผักกาด กะหล่ำ ฯลฯ เป็นต้น

นายชัยวัฒน์ อุดคำอ้าย ผู้ใหญ่บ้านบ้านพี้เหนือ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกผักปลอดภัยเดิมทีก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านปลูกข้าวโพด ต่อมากลุ่มพลิกฟื้นผืนป่าประชารัฐน่าน และเครือข่าย ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างความชุมชื่นให้ผืนดิน และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งการทำสวนผักปลอดภัยครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการชีวิววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงศูนย์เรียนรู้ ที่มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ปัจจุบันพื้นที่บ้านพี้เหนือมีแหล่งน้ำมากมาย จึงได้ทำระบบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้อย่างกว้างขวางและเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดหาอุปกรณ์ท่อน้ำให้แก่เกษตรกรเดินระบบน้ำเพื่อการเกษตรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการทำสวนผักปลอดภัยครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านได้ขยายพื้นที่ปลูกและสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านต่อไปในอนาคตได้