ตอน : ปลูกเลย

ตอน : ปลูกเลย

              นับจากที่มีกระแสข่าวและมาตรการทวงคืน ผืนป่า และการประกาศไม่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายไปแล้วนั้น วันเวลาผ่านไป 2-3 ปี ก็ยังไม่ค่อยเห็นการเอาจริงเอาจังของมาตรการต่างๆสักเท่าไร ปีการผลิต 2561 นี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าแผนการบริหารจัดการตามนโยบายแห่งรัฐจะมีผลความสำเร็จได้แค่ไหน และสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังจากเกษตรกรหยุดปลูกเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากมีการกดดันจากหลายฝ่ายจนราคาตกต่ำ กลับมีราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัว การนิ่งของมาตรการทวงคืนผืนป่ากับการฉีกประกาศของการไม่รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ในเขตป่าหรือไม่มีเอกสารสิทธิ ที่จะทำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฯเพิ่มขึ้น และถูกสังคมทั่วไปยัดเยียดความเป็นจำเลยของสังคมในการทำให้เกิดเขา   หัวโล้นขึ้นอีก จากนั้นก็มีมาตรการนโยบายจากรัฐและประกาศต่างๆจากภาคธุรกิจที่ใช้ข้าวโพดฯเป็นวัตถุดิบของการค้าขาย ก็จะเป็นเช่นนี้กลับไปกลับมา

            ปลูกเลย ในที่นี้ไม่ใช่สนับสนุนให้บุกรุกป่าเพิ่มแล้วนำพื้นที่มาปลูกข้าวโพดฯ แต่ก็ไม่ขัดที่จะปลูก เพราะถ้ามองเศรษฐกิจเมืองน่านเราในระยะ 5-10 ปีต่อจากนี้   ยังจะต้องพึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ไปอีก จนกว่าต้นไม้ต่างๆที่ปลูกเสริมเข้าไปทดแทนไร่ข้าวโพดฯจะเติบโตและออกผลผลิต มีรายได้ที่ดีและมากกว่าการปลูกข้าวโพดฯ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน 10 ปีเช่นกัน รัฐได้ป่าประชาชนได้ทำกิน ปลูกเลย หลายคนยังลังเล ความโอ้เอ้ลังเลใจเป็นบ่อเกิดของความไม่แน่นอน สายน้ำไม่คอยท่ากาลเวลาไม่คอยใคร “ปลูกเลย” ในฤดูกาลต่อไปนี้เป็นโอกาสของคนต้นน้ำน่าน เพราะช่องทางสะดวกและเหมาะสมมากๆ ที่จะเริ่มต้นปลูกต้นไม้ยืนต้น ที่ให้ผลผลิตเป็นรายได้และมีอายยืนหลายสิบปีที่สามารถสร้างความชุ่มชื้นและรักษาความสมดุลของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ระยะห่างหว่างแถว หว่างต้น ก็ปลูกพืชล้มลุกอายุสั้น เช่น ข้าวไร่เพื่อการบริโภค ข้าวโพดฯใช้เลี้ยงสัตว์ เหลือขายจุนเจือครอบครัว หรือลูกเดือยที่กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางอาหารและความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย จากนี้ไป อีก 5-10 ปี ไม้ผลยืนต้นก็จะเจริญเติบโต มีกิ่งก้านสาขาใหญ่โตและออกลูกออกผล สามารถเก็บกินและจำหน่ายสร้างรายได้ที่ดีกว่าปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยวอย่างข้าวโพดฯ ปลูกเลย ปีนี้ 2561 เป็นจังหวะที่เหมาะสมของคนต้นน้ำน่าน ที่จะสร้างอนาคตที่จะมีอาชีพที่สุจริตและมั่นคง ตลอดถึงมีรายได้ที่เพียงพอสามารถสร้างความสุขและสมหวังในอนาคตต่อไป